Maximální využití vozidla - RoadEfficiency

Děláme vše pro maximální využití vozidla.

Inteligentní síťové propojení vozidla a komplexní servisní služby pro další zvýšení disponibility vozidla a jeho vytížení. Nebo jinými slovy: pro další zvýšení efektivity.

Maximální využití vozidla je třetím pilířem koncepce RoadEfficiency. Základ tvoří odedávna spolehlivá, vysoce kvalitní nákladní vozidla a technické inovace. Například flexibilní intervaly údržby podle použití zavedené před 20 lety. Dalšími přednostmi jsou celoevropská síť servisů, služba Service 24h, rozsáhlé služby FleetBoard a servisní smlouvy Mercedes-Benz přizpůsobené podle potřeb. Vývoj v oblasti telematiky a konektivity nyní znovu umožňuje dalekosáhlá vylepšení. Služby, které zvyšují využití vozidla a efektivitu našich nákladních vozidel. Inovace v oblasti servisu – Mercedes-Benz Uptime* – je dalším krokem ke zvýšení efektivity.

* K dispozici za příplatek ke každé servisní smlouvě Mercedes-Benz nebo jako samostatný produkt. Možnost kombinace se všemi službami FleetBoard. V kombinaci s FleetBoard Truck Data Center, standardní výbava pro Actros, standardní zrušitelná výbava pro Arocs a Antos.


Interaktivní animace.

Seznamte se s výhodami spojenými s tématem „Vysoká míra využití vozidla“ v interaktivní animaci. Pro podrobné zobrazení jednotlivých témat stačí kliknout na modré kroužky.


Mercedes-Benz Uptime: nové vylepšení služeb pro maximální dostupnost a možnost plánování Vašich vozidel.

Plně automatická vzdálená diagnostika v reálném čase, včasné rozpoznání kritických stavů, konkrétní doporučení a individuální podpora zákazníků od servisu Mercedes-Benz, řešení oprav přizpůsobená obchodním potřebám zákazníka. Výsledek: výrazné zlepšení možností plánování návštěv servisu a zvýšená dostupnost vozidla.

Díky inteligentnímu síťovému propojení vozidla, servisu Mercedes-Benz a Vaší přepravní společnosti stanovuje služba Mercedes-Benz Uptime nová měřítka.

Plně automatická vzdálená diagnostika průběžně v reálném čase kontroluje stav systémů vozidla a tím umožňuje včasné rozpoznání kritických jízdních stavů a vyvození konkrétních opatření. Pokud je rozpoznána potřeba údržby nebo opravy, bude Vás servis Mercedes-Benz osobně informovat a poskytne Vám podporu v podobě řešení opravy přizpůsobeného požadavkům Vaší společnosti. Přitom budete těžit nejen z dostupnosti údajů o vozidle v reálném čase a vysoké rychlosti poskytování informací, ale především z mnohaletých zkušeností špičkových servisních specialistů divize Mercedes-Benz Trucks a rozsáhlého know-how v oblasti telematiky v podobě FleetBoard. Díky tomu lze velmi přesně identifikovat typy chyb a doporučit konkrétní opatření pro zajištění maximální dostupnosti vozidla.

Tři služby, jeden cíl: díky osobní péči o zákazníky v reálném čase Mercedes-Benz Uptime výrazně zvyšuje dostupnost Vašich vozidel – zabránění odstávkám vozidel, efektivní management oprav a údržby a podpora Vašich opravárenských opatření v reálném čase.


Podpora opravárenských opatření zákazníků v reálném čase.

Opravy neprovedené včas v mnoha případech zvyšují opotřebení vozidla nebo způsobují nehody či poškození. Pro předcházení takovým komplikacím Vám služba Mercedes-Benz Uptime prostřednictvím zákaznického portálu nabízí včasné upozornění a konkrétní pokyny k realizaci potřebných opravárenských opatření, která můžete snadno provést sami a vyhnout se tak zbytečným pobytům v servisu a nákladům na opravu. Patří k nim například manuální regenerace filtru pevných částic, doplnění provozních prostředků jako AdBlue® nebo úprava tlaku vzduchu v pneumatikách.


Efektivní management oprav a údržby.

Včas rozpoznaná potřeba údržby a oprav je automaticky sdělena Vámi zvolenému servisnímu partnerovi Mercedes-Benz. Na základě těchto informací sloučí Váš servisní partner příslušné údržbové a opravárenské práce do jedné návštěvy servisu, aktivně Vás kontaktuje a dohodne s Vámi termín, který je optimálně přizpůsoben Vašemu plánování jízd a aktuální potřebě údržby. Díky transparentním informacím o stavu Vašich vozidel v reálném čase je servis v maximální míře připraven na Vaši návštěvu – včas jsou objednány potřebné díly, naplánována kapacita servisu a vystavena objednávka opravy. Návštěvy servisu a s tím spojené doby výpadku vozidla jsou tak omezeny na minimum.


Zabránění odstávkám vozidel.

Pokud bezprostředně hrozí výpadek nákladního vozidla, bude Vás Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) neprodleně informovat. V případě nutnosti okamžité opravy Vás CAC podpoří při zajištění termínu návštěvy servisu, který bude optimálně sladěn s trasou a přepravními úkoly Vašeho vozidla. CAC přitom v předstihu ověří dostupnost potřebných dílů a prostředků v servisu, aby byla umožněna bezodkladná oprava vozidla. Tím lze zabránit možné poruše, zajistit rychlou opravu Vašeho nákladního vozidla a včasné provedení přepravního úkolu.

Exkluzivní zákaznický portál Mercedes-Benz Uptime Vám poskytne v reálném čase kompletní přehled aktuálního provozního stavu celého Vašeho vozového parku.

Všechna aktuální hlášení služby Mercedes-Benz Uptime jsou přehledně zobrazena. Máte zde k dispozici také informace o aktuálním stavu dílů podléhajících opotřebení a provozních prostředků jednotlivých vozidel. To umožňuje optimální plánování údržby a oprav. A budete-li kromě služby Mercedes-Benz Uptime využívat také službu FleetBoard, budou se Vám tyto informace zobrazovat také v aplikaci FleetBoard Cockpit. Můžete tak dále pracovat ve Vašem obvyklém systému.

  • Přehled o stavu vozidel v celém vozovém parku v reálném čase
  • Osobní péče ze strany servisu Mercedes-Benz
  • Okamžité informování a jasné doporučení k provedení opatření v případě zjištěné potřeby opravy nebo údržby
  • Eliminace poruch a jiných neplánovaných odstávek
  • Maximální možnost plánování a efektivity Vašich návštěv servisu

Management přepravy FleetBoard.

Pro více účinnosti v logistických procesech je k dispozici management zakázek FleetBoard*, který lze flexibilně integrovat do podnikových systémů dispečinku, správy zboží a ERP. DispoPilot.guide nebo DispoPilot.mobile podporují účinnou komunikaci, transparentnost procesů a jednoduchou výměnu informací mezi řidičem a centrálou.

Získejte více informací o výhodách systému FleetBoard.

Více o systému FleetBoard


* K dispozici za příplatek.