Høj udnyttelsesgrad - RoadEfficiency

Vi gør alt. For en særlig høj udnyttelse af bilen.

Intelligent netværksintegration af biler og omfattende serviceydelser for en endnu mere effektiv driftstid og en højere udnyttelsesgrad. Eller sagt på en anden måde: For endnu mere effektivitet.

En høj udnyttelsesgrad er tredje søjle i RoadEfficiency. Grundlaget har altid været pålidelige, eksklusive lastbiler og tekniske innovationer. F.eks. indførslen af fleksible, brugsafhængige serviceintervaller for ca. 20 år siden. Hertil kommer værkstedsnettet i hele Europa, Service 24h, de omfattende FleetBoard-tjenesteydelser samt behovsorienterede serviceaftaler fra Mercedes-Benz. Udviklingen inden for områderne telematik og konnektivitet giver nu igen mulighed for vidtrækkende forbedringer. Ydelser, som gør udnyttelsesgraden højere og vores lastbiler endnu mere effektive. Den nye serviceinnovation Mercedes-Benz Uptime* er næste skridt mod endnu mere effektivitet.

* Fås som ekstraudstyr ifm. enhver serviceaftale fra Mercedes-Benz eller som separat produkt. Kan kombineres med alle FleetBoard-tjenester. I forbindelse med FleetBoard Truck Data Center, standard kan fravælges til Actros, ekstraudstyr til Arocs og Antos.


Interaktiv animation.

Oplev alle fordelene inden for emnet „Høj udnyttelsesgrad“ i en interaktiv animation. Klik blot på de blå cirkler for at se detaljer om hvert emne.


Mercedes-Benz Uptime: Den banebrydende og innovative serviceløsning, som giver maksimal tilgængelighed og planlægning for din vognpark.

Fuldautomatisk telediagnose i realtid, tidlig registrering af kritiske tilstande, konkrete handlingsinstruktioner og personlig kundepleje via Mercedes-Benz service med reparationsløsninger, som er tilpasset til kundens forretningsmæssige krav. Resultat: Markant forbedrede muligheder for at planlægge værkstedsophold og en øget effektiv driftstid.

Takket være den intelligente netværksintegration mellem bil, Mercedes-Benz Service og din transportvirksomhed sætter Mercedes-Benz Uptime nye standarder.

Den fuldautomatiske telediagnose tjekker løbende bilens systemer i realtid og gør det herved muligt at registrere kritiske tilstande på et tidligt tidspunkt og at aflede konkrete handlingsinstruktioner ud fra det registrerede. Hvis der er tegn på service- eller reparationsbehov, informerer Mercedes-Benz service dig personligt om dette, ligesom du også tilbydes en optimal reparationsløsning, der er tilpasset til dine forretningsmæssige krav. I den forbindelse får du ikke blot gavn af de tilgængelige bildata i realtid og den høje informationshastighed, men navnlig også af de mange års erfaring, som de yderst professionelle servicespecialister hos Mercedes-Benz Trucks besidder, og af FleetBoards omfattende knowhow inden for telematik. Det muliggør meget præcis identifikation af fejlmønstre og klare løsningsanbefalinger med henblik på at opnå den maksimale effektive driftstid.

Tre tjenester, ét mål: Med personlig kundeservice i realtid øger Mercedes-Benz Uptime bilens effektive driftstid mærkbart – så du undgår havarisituationer, opnår effektiv styring af reparationer og servicebesøg samt får hjælp i realtid til eget reparationsarbejde.

Understøttelse nu og her af kundernes vedligeholdelsesforanstaltninger.

I mange tilfælde øges sliddet på bilen, hvis vedligeholdelse ikke udføres i tide, eller det medfører tekniske uheld eller skader. For at forhindre dette giver Mercedes-Benz Uptime dig via kundeportalen i god tid oplysninger og konkrete handlingsinstruktioner om nødvendige vedligeholdelsestiltag, som du selv let kan udføre, så du undgår unødige værkstedsophold og reparationsomkostninger. Dette gælder f.eks. en manuel regenerering af dieselpartikelfilteret, påfyldning af drivmidler som AdBlue® eller korrigering af dæktrykket.

Effektiv styring af reparation og service.

Service- og reparationsbehov, der registreres i god tid, meddeles automatisk til den Mercedes-Benz servicepartner, som du selv har valgt. Med udgangspunkt i disse oplysninger samler din servicepartner det forestående service- og reparationsarbejde sammen og tager kontakt til dig proaktivt, så I kan aftale en tid, der passer optimalt i forhold til din personlige turplanlægning og det servicearbejde, der skal udføres. Takket være gennemsigtigheden i forhold til dine bilers tilstand nu og her er værkstedet godt forberedt på dit besøg – de nødvendige dele bestilles i god tid, der sørges for kapacitet på værkstedet, og reparationsordren udfærdiges. Herved minimeres tiden på værkstedet og de stilstandstider, der er forbundet hermed.

 

Undgåelse af biler, der ikke kan køre videre.

Hvis der er akut fare for, at en lastbil svigter, vil du blive informeret om dette med det samme af Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC). Hvis det er nødvendigt med en reparation med det samme, hjælper CAC dig med at indgå en værkstedsaftale, der er afstemt optimalt i forhold til din rute og dine transportopgaver. CAC sørger på forhånd for, at de nødvendige dele og ressourcer er tilgængelige på værkstedet, så reparationen kan udføres med det samme. På den måde kan risikoen for et teknisk uheld undgås, din lastbil blive repareret hurtigt og transportopgaven udført til tiden.

Den eksklusive kundeportal Mercedes-Benz Uptime giver dig et komplet overblik over hele din flådes aktuelle driftstilstand nu og her.

Alle aktuelle meddelelser fra Mercedes-Benz Uptime vises i overskuelig form. Her har du også adgang til oplysninger om den aktuelle tilstand for de enkelte bilers sliddele og drivmidler. Det giver mulighed for en optimal service- og reparationsplanlægning. Og hvis du ud over Mercedes-Benz Uptime også benytter FleetBoard, vises disse oplysninger ligeledes i FleetBoard-cockpittet. På den måde kan du fortsætte med at arbejde i dit sædvanlige system.

  • Gennemsigtighed nu og her af tilstanden for alle flådens biler
  • Personlig rådgivning ved Mercedes-Benz Service
  • Besked med det samme og klare, anbefalede handlinger ved identificeret behov for reparation eller service
  • Undgå havari og andre uplanlagte stilstandstider
  • Bedst mulig planlægning og effektivitet i forhold til dine værkstedsophold

FleetBoard transportstyring.

Med FleetBoard* ordrestyring, som kan integreres på en fleksibel måde i firmaets eget dispositions-, vareøkonomi- og ERP-system, er det muligt at opnå en større effektivitet i logistikprocessen. I den forbindelse understøtter DispoPilot.guide eller DispoPilot.mobile effektiv kommunikation, transparente processer og nem informationsudveksling mellem chauffør og central.

Få mere at vide om fordelene ved FleetBoard.

Mere om FleetBoard


* Fås som ekstraudstyr.