Hög säkerhet - RoadEfficiency

Vi satsar allt på högsta möjliga säkerhet.

Nå ditt mål säkert – tack vare körhjälps- och säkerhetssystem som aktivt stöder föraren, skonar bilen och lasten och bidrar till ännu bättre driftsekonomi. Varje dag.

Den andra grundpelaren i RoadEfficiency är den mycket höga säkerhetsnivån i lastbilarna. Det gagnar nämligen inte bara alla trafikanter, utan gör också lastbilarna mer effektiva eftersom de sällan blir stående till följd av en olycka. Därför använder vi hela vår 45 år långa erfarenhet av skyddssystem till att ta fram nya och innovativa system.

Bland dessa finns, utöver införandet av låsningsfria bromsar och antislirreglering, även elektroniskt bromssystem, körfältsassistent, stabilitetskontroll och aktiv bromsassistent Active Brake Assist. Med den vidareutvecklade Active Brake Assist 4* ** och den nya dödvinkelassistenten på högersidan*** fortsätter vi vårt pionjärarbete – och lanserar två säkerhetssystem som hjälper föraren även vid risk för påkörning av fotgängare eller cyklister. Du har alltså bästa möjliga förutsättningar att komma fram både säkert och effektivt, såväl på motorvägar som inne i städer.

* Extrautrustning, endast i kombination med avståndshållare.
** Kan beställas till Actros, Arocs och Antos fr.o.m. 12/2016.
*** Extrautrustning. Kan endast beställas till Actros och Antos som 4x2 LS och 6x2 L samt i kombination med tankmått 650 mm x 700 mm och tredelad skärm.

Säkerhet har funnits i våra gener sedan begynnelsen.

Från världens första fordon med bromsar på alla hjul, den första lastbilen med låsningsfria bromsar och antislirreglering till en uppsjö av vägvisande säkerhetssystem som numera är standard.

Läs mer om Mercedes-Benz Lastbilars säkerhetsgener på RoadStars.

Mer om säkerhetsgenerna


Interaktiv animation

Ta reda på mer om ”Hög säkerhet” i en interaktiv animation. Klicka bara på de gula cirklarna för att få veta mer om varje ämne.

     
     
     
     

Active Brake Assist 4*.

Den fjärde generationen av detta system* kan hjälpa föraren** genom att utföra en full inbromsning om det registrerar stillastående eller rörliga föremål och en delinbromsning om det registrerar fotgängare i rörelse. Därigenom kan olyckor i bästa fall förebyggas helt, eller så kan systemet minska svårighetsgraden hos en eventuell olycka.

* Extrautrustning, endast i kombination med avståndshållare. Kan beställas till Actros, Arocs och Antos fr.o.m. 12/2016.
** Under optimala förhållanden och inom systemgränserna.


Dödvinkelassistent på högersidan.

Systemet* kan avlasta föraren i svängar eller vid körfältsbyte genom att registrera rörliga såväl som fasta föremål i varningsområdet på höger sida eller i släpkurvan**. Vid fara kan systemet varna optiskt och akustiskt.

O Assistente de Mudança de Direção permite um controlo de todo o conjunto trator/reboque, bem como uma deteção de peões e ciclistas.

* Extrautrustning. Kan endast beställas till Actros och Antos som 4x2 LS och 6x2 L samt i kombination med tankmått 650 mm x 700 mm och tredelad skärm.
** Inom systemets gränser. Under optimala villkor.


Fler säkerhetssystem.

I en lastbil från Mercedes-Benz finns många säkerhets- och hjälpsystem som minskar risken för olyckor och avlastar föraren.

Utöver det elektroniska bromssystemet med ABS, ASR, bromsassistent, rullningsspärr och Active Brake Assist finns även stabilitetskontroll, körfältsassistent och en trötthetsvarnare som ökar säkerheten ytterligare. System som bi-xenonstrålkastare*, regn- och ljussensor*, spegel med rangerfunktion* på passagerarsidan och däcktryckskontroll* bidrar med ytterligare hjälp så att olyckor i bästa fall kan undvikas helt.

* Extrautrustning.

Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Varning vid tilltagande trötthet. Trötthetsvarnaren* (extrautrustning) kan ge ännu högre säkerhet. Utifrån vissa faktorer, t.ex. hur föraren styr, kan systemet känna av tecken på tilltagande trötthet och ouppmärksamhet, varna föraren och uppmana till paus**.

* Kan endast beställas i kombination med körfältsassistent.
** Inom systemets gränser.
 

Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

När stopptiden i trögflytande trafik är mindre än två sekunder rullar fordonet vidare utan att föraren behöver trampa på gaspedalen. Föraren kan alltid kontrollera fordonet. Avståndshållarassistenten* reagerar inte på stillastående hinder. Dyker ett fordon plötsligt upp kan avståndshållarassistenten ingripa med fördefinierade retardationsvärden.

* Extrautrustning.

 

Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Håller rätt kurs. Detta system för körfältsregistrering* (tillval) är alltid klarvaket. Det kan registrera om bilen är på väg att lämna körfältet oavsiktligt och varna föraren med en ljudsignal i radions högtalare. En kamera som sitter bakom vindrutan skickar permanent bilder av körfältslinjerna till en dator med hög kapacitet. Denna kontrollerar avståndet i sidled mellan fordonet och körfältslinjerna och löser ut larmet i risksituationer.

* Extrautrustning, endast i kombination med avståndshållare.

 

Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Vändskivekopplingen med sensorer* informerar föraren om att vändskivekopplingen är öppen eller stängd via en indikering på kombiinstrumentet. Det ökar säkerheten och sparar in på reparationskostnader.

* Extrautrustning.

 

Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Den har alla funktioner i ett komfortlåssystem och gör att däcktryck och belysning kan kontrolleras. Dessutom kan den användas som fjärrkontroll för till exempel radion och extravärmaren.