Låga totalkostnader - RoadEfficiency

Vi satsar allt på låga totalkostnader

Låga kostnader – från dag ett och under lastbilens hela livslängd. Vi kan erbjuda innovativ och bränslebesparande teknik, förmånliga reparations- och servicekostnader, högt restvärde samt attraktiva leasing- och finansieringsvillkor, som också bidrar till att öka bilarnas effektivitet.

Den första grundpelaren i RoadEfficiency är vårt löfte om låga driftskostnader med fokus på minskad förbrukning – ett löfte som vi redan tidigare har infriat. Till exempel kunde vi som första tillverkare införa de bränslesnåla Euro VI-motorerna. Och med den GPS-styrda farthållaren Predictive Powertrain Control* ** kunde vi presentera ett system som kan spara ytterligare upp till 5 procent diesel. Detta är bara ett par exempel på innovativ och vägvisande teknik från Mercedes-Benz.

Dessutom befäster Actros sin ledande roll om och om igen: Av över 2 000 bränsledueller har den vunnit över 90 procent, med ett förbrukningsvärde som ligger ungefär 10 procent lägre än konkurrenternas***. Men vi stannar inte här, utan kommer även i framtiden att jobba på att sänka förbrukningen ännu mer. Allt för så låga totalkostnader som möjligt.


* Extrautrustning.
** Kan beställas till Actros, Arocs och Antos.
*** Status 06/2016.

Actros i bränsleduellen – vem har lägst förbrukning?

Actros Euro VI i en direkt jämförelse med konkurrenterna. Vem har lägst förbrukning i det dagliga arbetet ute på vägarna? Mercedes-Benz ville ha svar på den frågan och har därför skickat iväg Actros ett hundratal gånger till ”Fuel Duels” hos speditörer för att tävla mot konkurrenterna.

Läs mer på Fuel Duel-microsidan.

Till Fuel Duel-microsidan


Interaktiv animation

Ta reda på mer om ”Låga totalkostnader” i en interaktiv animation. Klicka bara på de gröna cirklarna för att få veta mer om varje ämne.

Close

Bränslebesparande teknik.

Med de vidareutvecklade motorerna OM 470 och OM 471 står ytterligare två, ännu mer bränslesnåla motorer i vardera fem effektsteg till ditt förfogande.

Till den låga förbrukningen bidrar även den optimerade 12-växlade växellådan, den förbättrade växlingsstrategin och den uppdaterade Predictive Powertrain Control* **. Nya, intelligenta sekundärförbrukare och avancerad aerodynamik gör sitt till. I kombination med den optimerade drivlinan kan de nya motorerna OM 470 och OM 471 spara upp till 6 procent bränsle jämfört med föregående modell.


* Extrautrustning.
** Kan beställas till Actros, Arocs och Antos.

Predictive Powertrain Control.

Körsätt efter topografin.

Predictive Powertrain Control* använder digitala vägkartor i 3D och GPS-information för att skapa en elektronisk horisont. Denna används för att i förväg beräkna optimala växlingstidpunkter, växlingar och farthållarhastigheter. På så vis kan köregenskaper som är anpassade efter topografin integreras i den automatiska växlingen. Detta körsätt kan spara ytterligare upp till 5 % bränsle och till och med erfarna förare har svårt att uppnå lika hög effektivitet.

På RoadStars får du tips från förarutbildaren.

Fler tips från förarutbildaren

* Extrautrustning.

Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Körsituationer i detalj.

För att om möjligt undvika växlingar i uppförsbacke växlar PPC – om det är meningsfullt – ned i god tid före stigningen och/eller ökar hastigheten inom ramen för den övre hysteresen. Dessutom optimerar Predictive Powertrain Control växlingsföljden med till exempel färre växlingar och större växlingssteg.

Varför accelerera när man kan rulla? Bilens rörelseenergi beräknas kontinuerligt. Det innebär att bilen automatiskt känner av om reglerhastigheten som är inställd på farthållaren kan uppnås tillräckligt snabbt genom rullning. Dessutom kan EcoRoll användas för att undvika energiförluster till följd av släpmomentet.

Här gäller principen om att rulla över krön för att undvika inbromsning i nedförsbacken. Bilens rörelseenergi beräknas kontinuerligt. Det gör att din lastbil i god tid kan känna av om den kan rulla över krönet med tillräckligt hög hastighet. EcoRoll kan användas för att minska energiförluster till följd av släpmomentet.

Tack vare den exakta aktiveringen kan Predictive Powertrain Control skapa optimala EcoRoll-faser, vilket är fördelaktigt inte bara på sträckor utan backar, utan även till exempel före backkrön. Dessutom kan EcoRoll-faser på under 10 sekunder undvikas i exempelvis sänkor.


FleetBoard Bränsle.

Systemet* bidrar till ett körsätt som minskar både förbrukning och slitage. Det är möjligt genom att systemet registrerar och analyserar tekniska data från lastbilen. Sedan görs en detaljerad analys av förarens köregenskaper med utgångspunkt från dessa data. Detta ger möjlighet till en objektiv bedömning och individuell förarutbildning. Dessutom ser FleetBoard Bränsle till att föraren fortsätter med det förbrukningsreducerande körsätt som lärdes ut på Mercedes-Benz EcoTraining. Totalt sett kan besparingen över tid bli så hög som 15 procent.

Läs mer om fördelarna med FleetBoard.

Mer om FleetBoard


* Finns som tillval.