Flexibel fordonsanvändning - RoadEfficiency

Vi gör allt för högsta möjliga fordonstillgänglighet.

Intelligent sammankoppling och omfattande servicetjänster för ännu högre fordonstillgänglighet och maximalt kapacitetsutnyttjande. Eller med andra ord, för ännu högre effektivitet.

Högt fordonsutnyttjande är den tredje grundpelaren i RoadEfficiency. Till grund för detta ligger tillförlitliga, välgjorda lastbilar och tekniska innovationer, till exempel introduktionen av flexibla, uppdragsanpassade serviceintervaller för ungefär 20 år sedan. Till detta kommer det europaomfattande verkstadsnätet, Service 24h, de omfattande servicetjänsterna inom FleetBoard samt behovsanpassade Mercedes-Benz serviceavtal. Utvecklingen inom områden som telematik och uppkoppling möjliggör nu återigen omfattande förbättringar. Tjänster som ökar utnyttjandegraden och gör våra lastbilar ännu mer effektiva. Den nya, innovativa serviceprodukten Mercedes-Benz Uptime* är nästa steg till ännu högre effektivitet.

* Finns som tillval till alla Mercedes-Benz serviceavtal eller som separat produkt. Kan kombineras med alla FleetBoard-tjänster. Standard i kombination med FleetBoard Truck Data Center men kan väljas bort.


Interaktiv animation

Interaktiivisesta animaatiosta käy ilmi, mitä kaikkea ajoneuvojen suuri käyttöaste merkitsee. Voit katsella jokaisen teeman yksityiskohtaisia tietoja klikkaamalla sinisiä ympyröitä.


Mercedes-Benz Uptime: en revolutionerande serviceinnovation för maximal tillgänglighet av fordonen och optimal planering.

Helautomatisk telediagnos i realtid, registrering av kritiska tillstånd på ett tidigt stadium, konkreta anvisningar och personlig kundrådgivning via Mercedes-Benz service, reparationslösningar som är anpassade efter kundens verksamhetsbehov. Resultat: en avsevärt bättre planering av verkstadsbesök och ökad tillgänglighet till fordonen.

Mercedes-Benz Uptime briljerar tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan bilen, Mercedes-Benz service och ditt transportföretag.

Den helautomatiska telediagnosen kontrollerar kontinuerligt fordonssystemens status i realtid. Därmed kan kritiska tillstånd registreras på ett tidigt stadium och konkreta anvisningar ges. Om det är dags för service- eller reparationsarbeten informeras du personligen om detta av Mercedes-Benz Service. Du erbjuds en optimal reparationslösning som är anpassad efter dina verksamhetsbehov. Du kan därmed dra nytta av tillgängliga fordonsdata i realtid och den snabba informationshastigheten, men framför allt också av den mångåriga erfarenheten hos servicespecialisterna på Mercedes-Benz Trucks samt den omfattande telematikexpertisen hos FleetBoard. Detta gör det möjligt att mycket exakt registrera felmönster och ge tydliga rekommendationer om vad som bör göras för maximal fordonstillgänglighet.

Tre servicetjänster, ett mål: Genom personlig kundrådgivning i realtid ökar Mercedes-Benz Uptime tillgängligheten till fordonen avsevärt – undvik driftstopp och få mer effektiv hantering av reparationer och underhåll samt hjälp i realtid med dina reparationsåtgärder.


Support i realtid för reparationsåtgärder från kundens sida.

I många fall kan reparationer som inte utförs i tid öka slitaget på bilen och leda till haveri eller skador. För att undvika detta skickar Mercedes-Benz Uptime i god tid information och konkreta anvisningar om nödvändiga reparationsåtgärder via kundportalen. Dessa kan du enkelt utföra själv för att förhindra onödiga verkstadsbesök och reparationskostnader. Exempel på sådana åtgärder är manuell regenerering av dieselpartikelfiltret, påfyllning av driftsmedel som AdBlue® eller korrigering av däcktrycket.


Effektiv hantering av reparationer och underhållsarbeten.

Systemet känner i god tid av om det finns behov av underhållsarbeten och reparationer och överför automatiskt informationen till den Mercedes-Benz serviceverkstad som du har valt. Baserat på denna information samlar serviceverkstaden ihop väntande underhålls- och reparationsarbeten, kontaktar dig proaktivt och bokar en tid för service som är anpassad efter dina rutter och behovet av underhåll. Eftersom verkstaden kan se bilens skick i realtid kan de förbereda sig på bästa sätt inför ditt besök, till exempel genom att beställa nödvändiga delar i god tid, planera resurserna och skriva arbetsorder. Därmed kan verkstadsbesök och stilleståndstider som dessa innebär minimeras.


Förebyggande åtgärder mot driftstopp.

Om det finns akut risk för funktionsbortfall hos en lastbil får du information om detta direkt av Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC). Om en omedelbar reparation är nödvändig hjälper dig CAC att organisera tiden på verkstaden så att den anpassas optimalt efter dina rutter och transportuppdrag. CAC kan redan i förväg se till att delar och resurser som behövs finns tillgängliga på verkstaden, så att bilen kan repareras utan dröjsmål. På så sätt kan ett eventuellt haveri undvikas, din lastbil kan repareras snabbt och dina transportuppdrag utföras i tid.

Den exklusiva kundportalen Mercedes-Benz Uptime ger dig en fullständig översikt över aktuell driftstatus för hela din vagnpark, och det i realtid.

Alla aktuella meddelanden från Mercedes-Benz Uptime visas på ett överskådligt sätt. Du kan också se information om aktuell status för slitdelar och driftsmedel för de olika bilarna, vilket gör att du kan planera underhåll och reparationer på bästa sätt.Om du utöver Mercedes-Benz Uptime även använder FleetBoard, visas denna information dessutom i FleetBoard Cockpit. Du kan fortsätta att arbeta i ditt vanliga system.

  • Information i realtid om status för alla fordon i vagnparken
  • Personlig rådgivning genom Mercedes-Benz service
  • Snabb information och tydliga handlingsdirektiv vid identifierat behov av reparation eller underhåll
  • Undvika haverier och andra oplanerade stilleståndstider
  • Mycket goda möjligheter att planera och effektivisera verkstadsbesök

FleetBoard Logistik.

För mer effektiva logistikprocesser finns FleetBoard* Logistik som på ett flexibelt sätt kan integreras i trafikledningen, logistiken och ERP-systemet på ditt företag. DispoPilot.guide eller DispoPilot.mobile möjliggör effektiv kommunikation, transparenta processer och ett förenklat informationsutbyte mellan förare och central.

Läs mer om fördelarna med FleetBoard.

Mer om FleetBoard


* Finns som tillval.